Close
Close

Kullanım Koşulları ve İletişim

Kullanım Koşulları ve İletişim


BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye, İstanbul

Temsile yetkili kişilerin isimleri 
Norbert KLEIN (CEO-İcra Kurulu Başkanı), Ronald GRUNBERG (CSO-İcra Kurulu Üyesi Satışlar), Haluk KAYA (CFO-İcra Kurulu Üyesi Finans), Dr. Ralf Fuchs (CTO-İcra Kurulu Üyesi Teknik), Osman Hakan TURALI (Marka Pazarlama Direktörü), İhsan Kara (Bosch Satış Direktörü)

Telefon numarası
+90 216 528 9000

E-posta adresi
kurumsal.iletisim@bshg.com

Ticaret sicil no
128825 / 76079

Mersis Numarası : 0723004682700010 EskiMTK(2182597156245142)

Servis sağlayıcı
netplace Telematic GmbH

Giriş
Bu sitede Siemens veya Siemens’e bağlı şirketler tarafından yayınlanan bütün içerik ve bilgiler aşağıdaki kullanım şartları tarafından korunmaktadır. Siteyi gezen ya da siteden faydalanan bütün kullanıcılar bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. 

Telif Hakkı
Sitedeki bütün içeriğin sahibi BSH Ev Aletleri Tic. A.Ş.'dir. (Kısaca "BSH") Sitedeki bütün fikir hakları (telif hakları ve komşu haklar dahil) BSH ve/veya içinde çeşitli Siemens kuruluşlarının da bulunduğu içerik ortaklarına aittir ve ait olmaya devam edecektir. Site içeriği BSH Üyelik Sözleşmesi'nde ve Site'de yer alan kullanım şartlarında belirtilen sınırlar dışında kullanılamaz. 

Kullanıcılar kişisel kullanım için site içeriğini bilgisayarlarına indirebilir veya kopyalayabilir. Bu izin, indirilen veya kopyalanan içerikle alakalı her tür kaynakça, telif veya sahiplik bilgisinin korunduğu durumlarda geçerlidir. Kullanıcılar site içeriğinden aldıkları her kopyaya bu bilgiyi dâhil etmek zorundadır. 

Kullanıcılar site içeriğine ekleme veya site içeriğinde bir değişiklik yapamaz. Site içeriği kullanıcılar tarafından dağıtılamaz, pazarlanamaz, tekrar basılamaz ya da herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz. Kullanıcıların yukarıda sayılanlardan herhangi birini yaptığını tespit ettiği durumlarda, BSH ve üçüncü kişi ve kurumlar hukuksal yollara başvurma haklarını saklı tutar. 

Tescilli Markalar
Sitedeki tüm tescilli markalar ve ("Tescilli Marka") logolarının sahiplik hakkı BSH, Siemens pls veya diğer Siemens kurumları ve üçüncü kurumlara aittir. Site içeriğinde bulunan hiçbir şey Tescilli Markaları kullanma izni vermez. 

Sorumluluk
Site içeriği kullanıcıların BSH ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi almasını sağlamak için yayımlanmıştır. BSH site içeriğini güncel tutmayı amaçlamakta olup bu amaçla site içeriğinde herhangi bir ilan ya da ihbarda bulunmaksızın değişiklik gerçekleştirebilir. Sitenin kullanılmaya devam edilmesi, söz konusu değişikliklerin kabul edildiği manasına gelir. 

İçerik
Genel bilgilerden oluşur ve özel bir kişinin, kurumun ve üçüncü kişinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değildir. 
BSH ile site kullanıcıları arasında bir anlaşma özelliği taşımaz. 
Ürünlerin veya hizmetlerin performansıyla ilgili garanti vermez. 
Güncel, geniş kapsamlı, tamamlanmış veya kesin olmak zorunda değildir. 
Profesyonel görüş veya herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir. 
Bu sitede yer alan fiyat, kampanya ve uygulama çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye niteliğindedir 

Risk ve Sorumluluk
BSH sistem ve yazılımlarını bilgisayar virüslerine veya "Trojan" denilen programlara ve benzerlerine ("virüsler") karşı korumaya çalışsa da, kişi ve kurumların bu siteyi gezerken veya siteden bir materyal indirmesi sonucu oluşacak bilgisayar ve sistem zararlarından sorumlu değildir. Siteyi kullanan ya da siteden faydalanan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından sitenin hacklenmesi, virüs, truva atı vb. metotlarla siteye gizlice girerek sistemleri bozan gayrı kanuni eylemlerde bulunulması, bu yolla site içeriğinin pornografik, etik olarak uygun olmayan, ırkçı, kışkırtıcı, şiddeti teşvik eden, üçüncü şahısların isim, marka ve telif haklarına tecavüz eden ya da herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil eden bir içeriğin siteye yüklenmesi ya da siteye erişimin hukuk dışı metotlarla engellenmesi durumunda BSH Ev Aletleri Tic. A.Ş.'nin söz konusu içeriği kaldırma, siteye erişimi geçici olarak durdurma, kanuni yollara başvurma ve bu gibi eylemlerin faillerine tazminat talebi yöneltme hakları saklıdır. Yukarıda sayılan eylemler neticesinde, herhangi bir şekilde diğer site kullanıcılarının ya da 3. kişi ve kuruluşların uğrayacağı zararlardan BSH'nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Sitenin kullanımından kaynaklanan risk ve sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir. 

Diğer Sitelere Verilen Linkler
BSH zaman zaman kendi sitesinden, içlerinde diğer Siemens şirketlerinin de olduğu diğer sitelere link verebilir. Bu linkler kullanıcıların yararına verilmektedir. BSH link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir. Ayrıca bu sitelerde toplanan kişisel bilgiler de BSH'ın sorumluluğunda değildir. Bu siteden diğer sitelere verilen linkler, BSH.'nin bu siteleri onayladığı anlamına gelmez. Kullanıcılar, kendi güvenlikleri için, bu linkten eriştikleri diğer sitelerin kullanım şartlarını okumalıdır. 

Kullanım Şartlarında Değişiklikler
BSH istediği herhangi bir zamanda, ilan ya da ihbarda bulunmaksızın site kullanım şartlarında değişiklik yapabilir. Değişiklikler yukarıdaki kullanım şartlarının yerine geçer. Değişiklik yapıldığında, kullanıcılar yeni kullanım şartlarına tabii olacaktır. Bu nedenle kullanıcıların bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri önerilir. 

Bölünebilirlik
Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

Feragat Yasağı
BSH tarafından bu kullanım koşularının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, BSH'ın bu kullanım koşullarını herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. BSH tarafından herhangi bir kişinin BSH'ın eylemlerine güvenmesi, bu kullanım koşullarından feragat anlamına gelmez. Sadece BSH'ın yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış, açık ve yazılı bir feragatname yasal olarak geçerlidir.

 

 

Close

Veri Gizlilik Beyanı

Veri Gizlilik Beyanı
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası
Veri Sorumlusu

ankastre.com alan adlı internet sitesi ("İnternet Sitesi") Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye, İstanbul adresinde faaliyette bulunan BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mersis No:0723004682700010) ("Biz/BSH"), tarafından işletilmektedir. BSH, veri sorumlusu olarak kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("KVKK") uygun olarak, Siemens Ev Aletleri İnternet Sitesi'ni kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen verilerin toplanma, saklanma, aktarma dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri veriyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

BSH, İnternet Sitesi kullanan internet kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, Siemens ürünlerinin satışı, Ürünlerinin teslimi, kurulumu, bakımı, onarımı, satış sonrası servis hizmeti işlemlerini yerine getirmek, ürünlerinin tanıtımına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerini sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak, geri bildirim yapmak vb. amaçlarıyla, üyelik aşamasında veya İnternet Sitesini kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel verilerin verilmesini talep etmektedir. Kişisel veri belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Çerezler kullanılmak suretiyle (Genişletilmiş Bölüm, 1) toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin Siemens Markalı Ev Aletleri İnternet Sitesi'ni nasıl kullandığınız gibi bilgiler de, eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olabilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonimleştirilmesi itibariyle gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir.

Şirketimiz tarafından söz konusu kişisel verileriniz ürünlerimizin/hizmetlerimizin satışı, ürün teslimi, kurulumu, bakımı, onarımı, satış sonrası servis hizmeti işlemlerini yerine getirmek, şirketimiz ve yetkilendirdiği 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin kontrolünü sağlamak, kutlama, temenni ve sair içeriklerle gönderilecek iletilerle şirketimizin tanınırlığını arttırmak ve ürünlerimizin/hizmetlerimizin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, bülten, kampanya bilgilerini sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak, müşteri anketleri yapmak/yaptırmak, size geri bildirim yapmak ve sair amaçlarla işlenmektedir ve kullanıcılara daha iyi hizmet vermek ve hizmetin ifası ile veri güvenliği, şirketimizin bağlı olduğu şirketin grup politikalarına uyum amaçlarıyla yurtiçindeki veya Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ilgili diğer ülkelerde bulunan ve şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketlere, yetkili servislerimize, yetkili bayilerimize, lojistik şirketlerimize, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, pazar araştırma şirketlerine, çağrı merkezi hizmeti veren şirketler gibi hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere (daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz) aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Mevcut ve potansiyel müşteriler ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla kanuni ve sözleşmesel sebeplerle toplanır.

Veri Toplanması ve Kullanıma Tahsis Edilmesi

Siemens Ev Aletleri Bilgi Hizmetinden kimliğinizi açıklamadan da faydalanabilirsiniz. Bilgi Hizmetine eriştiğinizde standart olarak topladığımız bilgilerin ayrıntıları "Ağ sunucusu veri günlüğü" ve "Rumuz kullanan kullanım profilleri" maddesi altında aşağıda belirtilir. Kişiselleştirilmiş hizmetlerimizden birine kaydolursanız (ör. Hesabım) adınız ve diğer kişisel bilgileriniz sizden istenecektir; bakınız aşağıda "Siemens Ev Aletleri internet sitesine kayıt yaptırma" maddesi. Tarafınızca verilen tüm kişisel veriler söz konusu veriyi bize sağlama amacına uygun şekilde tarafımızca kullanılır ve işlemden geçirilir. Örneğin iletişim formu yoluyla verilen bilgiler sizin talebinizi işleme koymak üzere kullanılır.

Ağ Sunucusu Veri Günlüğü

Siemens Ev Aletleri Bilgi Hizmetine giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız takip eden verileri ("veri günlüğü") internet sunucumuza otomatik olarak aktarmaya teknik olarak ayarlanır, sonrasında veri günlüğü kayıtlarına aşağıdaki bilgileri onayınız olmasa dahi kaydederiz:

 • Giriş tarihi
 • Giriş zamanı
 • Başvuru web sitesinin URL'si
 • Alınan dosyalar
 • İletilen veri miktarı
 • Tarayıcı tipi ve versiyonu
 • İşletim sistemi
 • IP adresi
 • İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı

Bu bilgiler, özellikle kimliğinizin anlaşılmasına imkân vermeyen bilgilerdir. Bu bilgiler tarafınızca istenilen içeriğin doğru biçimde teslim edilebilmesi için teknik amaçların gerektirdiği bilgilerdir ve bunun toplanması internet sitelerinin kullanımının kaçınılmaz bir yönüdür. Veri günlüğü internet sitemizin ve altında yatan teknolojinin geliştirilmesi için sadece istatistiki amaçlarla analiz edilir ve sonrasında silinir.

Veri günlüğü, Siemens Ev Aletleri Bilgi Hizmetini kullanımınızın bir parçası olarak toplanan diğer verilerden (Ör. Madde 5'te bahsedilen veriler) ayrı olarak depolanır.

Rumuz Kullanan Kullanıcı Profilleri

BSH tarafından çerezler ve izleme pikselleri, Bilgi Hizmetini kullanımınıza ait veriler reklamcılık ve pazar araştırması maksatlarıyla toplanır ve Siemens Ev Aletleri Bilgi Hizmetini kullanıcıların gereksinimlerine uygun hale getirilmesi amacıyla kullanılır.

Söz konusu kullanım verilerinin toplanması ve kullanıcı profilinin oluşturulması bir çerez numarası kullanılarak isimsiz temelde yürütülmektedir. Kullanıcı profilleri sadece isimsiz şekilde oluşturulur, saklanır ve bunlar sizin adınızla veya e-posta adresiniz gibi kimliğinizi açığa çıkarabilecek diğer bilgilerle birleştirilmez.

Kullanım verileri Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland ("Adobe") 'dan alınan Adobe Analytics hizmetinin yardımıyla alınır ve kullanım profilleri oluşturulur. Siemens Ev Aletleri Bilgi Hizmetini kullanımınıza ilişkin bilgi, Adobe'deki sunuculara iletilir, burada analiz edilir ve internet sitesinin genel kullanımındaki trendleri ortaya çıkaran kümülatif veri olarak BSH’a geri gönderilir.

Kullanım verilerinizin toplanmasına ve bu türden isimsiz bir kullanım profilinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız vardır (kayıt sildirme). Bu konudaki itirazınızı Adobe'un kayıt sildirme internet sitesine bildirebilirsiniz. Adobe Analytics'te çerezlerin ve kayıt sildirme opsiyonlarının işlenmesi için, lütfen şu URL'den, Adobe tarafından sağlanan resmi dokümantasyona bakınız: www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Siemens Ev Aletleri İnternet Sitemize Kayıt

Kişiselleştirilmiş hizmetlerimizden faydalanmak üzere kaydınız sırasında, belirli kişisel verileriniz işlenir. Örneğin Hesabım için kayıt işlemi sırasında aşağıdaki bilgiler vb. istenecektir:

Zorunlu Bilgiler
 • Unvan
 • Ad ve Soyad
 • Tam Adres
 • Cep Telefonu numarası
 • E-posta adresi
 • Şifre
 • T.C. Kimlik No. / Vergi No.
 • İl, ilçe
 • Adres
Opsiyonel Bilgiler
 • Vergi Dairesi
 • Telefon numarası 2
 • Doğum Tarihi

Siemens Ev Aletleri markasına ait ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması, BSH’ın tanıtımı, kutlama, temenni vb. içeriklerle tanınırlığını arttırmak amacıyla ilgili kampanya, bülten, tanıtım, ürün/hizmet ve müşteri memnuniyet anketleri, reklam, duyurulardan haberdar olmanızı teminen ticari elektronik iletilerin (E-mail, Telefon, SMS vb.) gönderilmesi için tarafınızdan izin alınacaktır.

Siemens Ev Aletleri internet sitemize kayıt olduğunuz takdirde sadece kayıtlı kullanıcılara sunduğumuz içerik ve hizmetlere erişebilirsiniz. Kayıtlı kullanıcılar, kayıt sırasında vermiş oldukları verileri değiştirme ve/veya silme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu hususta bizimle temas kurmak için lütfen işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası sonunda verilen iletişim bilgilerini kullanınız.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi BSH’ye kimliğinizi doğrulamak şartıyla yazılı olarak ilişikteki formun doldurulması suretiyle bizzat veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) yukarıda belirtilen adresimize iletebilirsiniz.

Veri Güvenliği

BSH, KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almıştır.

İletişim Formu

Bizimle e-posta veya iletişim formu vasıtasıyla temas kurduğunuzda, verdiğiniz ayrıntılar talebinizin işlenmesi amacıyla ve olası takip soruları için saklanacak ve kullanılacaktır.

Küçüklere Ait Veriler

Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan küçüklerin kişisel verilerin gönderilmemesi gerekir.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

Bilgi Hizmeti diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. BSH link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası’nda Değişiklikler

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası, veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

Genişletilmiş Bölüm

1. Çerezler

Diğer birçok internet sitesi gibi biz de "çerezler"den faydalanmaktayız. Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz. Çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz. Çerezlerin içerdiği bilgilerle biz sadece navigasyonu kolaylaştırabilir ve internet sitelerimizin doğru görüntülenmesini sağlayabiliriz.

Çerezler, sizi farklı Hizmetlerde tanımak, Hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği arttırmak, Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve reklam sunmak amacıyla mobil uygulama tanımlayıcıları gibi çerez ve benzeri teknolojiler kullanırız. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilirsiniz

Her durumda, topladığımız veriler sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Elbette ki çerezler olmadan internet sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

2. Sosyal Medya Bağlamında Sosyal Eklentilerin Kullanımı

Facebook

BSH, Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA ("Facebook") tarafından işletilen sosyal ağ Facebook.com'dan sosyal eklentileri ("eklentiler") kullanmaktadır. Eklentiler Facebook logosuyla ya da "Facebook". "like", veya "share" ekleriyle tanınırlar.

Internet sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ederseniz, başlangıçta bunlar etkisizdir. Belirtilen tuşu tıklamadığınız sürece eklentiler etkili hale gelemezler. Eklentileri etkili hale getirerek, Facebook ile bağlantı kurarsınız ve Facebook'a veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Facebook oturumuz açıksa, Facebook bu ziyareti Facebook hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili tuşa bastığınız takdirde, buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan Facebook'a aktarılır ve orada saklanır.

Veri toplanmasının, verilerin Facebook tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen Facebook Veri Koruma Bildirimine bakınız.

Eğer Facebook'un bizim internet sitemiz aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook'tan oturumunuzu kapatmanız gerekir.

[Google+]

BSH, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google") tarafından işletilen sosyal ağ plus.google.com 'dan sosyal eklentileri ("eklentiler") kullanmaktadır. Eklentiler Google+ logosuyla ya da "Google+", "Google plus", veya "+1" ekleriyle tanınırlar.

Internet sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ederseniz, başlangıçta bunlar etkisizdir. Belirtilen tuşu tıklamadığınız sürece eklentiler etkili hale gelemezler. Eklentileri etkili hale getirerek, Google ile bağlantı kurarsınız ve Google'a veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Google+ oturumuz açıksa, Google bu ziyareti Google+ hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili tuşa bastığınız takdirde, buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan Google'a aktarılır ve orada saklanır.

Veri toplanmasının, verilerin Google+ tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen Google Veri Koruma Bildirimine bakınız.

Eğer Google'ın bizim internet sitemiz aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce Google+'dan oturumunuzu kapatmanız gerekir.

[YouTube]

BSH, YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA tarafından işletilen YouTube video platformunu kullanmaktadır. YouTube video ve ses dosyalarının izlenmesine olanak tanıyan bir platformdur.

Internet sitemize bir sayfa yüklediğinizde, entegre YouTube yürütücüsü video ya da ses dosyasının teknik aktarımını sağlayabilmek için YouTube ile bir bağlantı kurar. YouTube'la bağlantı kurulduğunda, veriler YouTube'a aktarılır.

Veri toplanmasının, verilerin YouTube tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen YouTube Veri Koruma Bildirimine bakınız.

Close

Bilgilendirme

Lütfen siteye giriş yapınız.
Close

Bilgilendirme

Seçtiğiniz içerik notlarım bölümünüze eklenmiştir.
Close

Bilgilendirme

Seçtiğiniz içerik notlarım bölümünüzden kaldırılmıştır.
Close

Bilgilendirme

Seçtiğiniz içerik notlarım bölümünüzde mevcut.
Close

Bilgilendirme

Bir sorunla karşılaşıldı(!)
Lütfen tekrar deneyiniz.
Close

Şifre değiştirme

yeni şifre  
şifre (tekrar)  
Close

Bilgilendirme

Şifreniz başarıyla değiştirilmiştir.
Close

Şifremi unuttum

e-posta adresi    
 
Close

Bilgilendirme

Mesajınız başarıyla gönderildi.
Close

Bilgilendirme

Üyelik işleminiz başarı ile tamamlanmıştır.
E-posta adresinize gönderilen aktivasyon linkine tıklayarak üyeliğinizi aktive edebilirsiniz.
Close

Bilgilendirme

Kullandığınız e-posta'ya ait daha önceden üye kaydı oluşturulmuş.
Close

Bilgilendirme

Üyeliğiniz aktive edildi.
E-posta adresiniz ve şifrenizle siteye giriş yapabilirsiniz.
Close

Bilgilendirme

Mesajınız gönderilmiştir.
Close

Üye Girişi

 
Eksik ya da geçersiz bilgi girdiniz!
Close

Bilgilendirme

Kullanıcı Adınız veya Şifreniz Hatalı.
Siemens

Notlarım

 • Lütfen siteye giriş yapınız.


Close
Close

Kışlık ev konservesiO ünlü dizideki ünlü deyişle söyleyelim: “Kış geliyor.” Konserve yapma vakti de onunla birlikte... Kendi konservenizi kendi mutfağınızda yapmanın yollarıysa bu yazıyla sizler için geldi.

Vazgeçilmeyen lezzet: Çörek otuSıcak bir ekmeğin ya da poğaçanın üzerinde veya kahvaltıda peynir ile beraber... Çörek otu, sofralarımızın vazgeçilmez misafirlerinden biri.

Bebeğinizle yolculuk...Göz korkutucu gibi görünüyor değil mi? Hiç korkmayın, bebeğinizle yola çıkmanın da çareleri var!

Bitki çaylarıMevsim geçişlerinde gripten bitki çayları ile korunun

Süt ve kurabiyeSıcacık süte tarçınlı kurabiyenizi şöyle bir batırıp birkaç saniye bekleyin. Hmmm...

Abdigor köftesiKendine ait bir hikayesi olan bu lezzetli mi lezzetli yemeğin hem geçmişine hem de nasıl yapıldığına gelin birlikte bir göz gezdirelim...

Worcestershire sosu100 yılı aşkın bir süredir sofraları tatlandıran bu sosun adını herkes farklı söyler. Doğru okunuşunu eminiz merak etmişsinizdir. Böyle buyurun...

Şifalı Rooibos çayıRooibos Güney Afrika’ya özgü bir bitki. Antioksidan bakımından çok zengin olan ama kafein içermeyen rooibos getirdiği faydaları nedeniyle büyük rağbet görüyor.

Dünyaca ünlü şefler mutfağınızda: Jamie OliverKolay ve çabuk hazırlanan yemekleriyle tanınan Oliver’ı bu ayki yazımızda imzası sayılan birçok tarifinin arasından seçtiğimiz Steak Sarnie ile ağırlıyoruz.

TacoHızlı, pratik ve leziz... Taco’yu seveceğinize eminiz!

Etleriniz yumuşacık olsunMangalda pişen etlerinizi marine ederek daha lezzetli ve yumuşak hale getirebilirsiniz...

Şimdi turşu zamanı!Turşularınızı evde kendiniz hazırlamaya ne dersiniz?

Türk kahvaltısı dillere destanLeziz bir Türk kahvaltısı için olmazsa olmazları sizler için derledik...

Pasta ne zaman icat edildi?Pastacılık, rivayete göre yaklaşık 8000 yıl öncesinde insanların ekmeği icat etmesiyle ortaya çıkmış. Bir fırıncı, yaptığı ekmekleri pişirmeyi unutunca ekmek hamuru mayalanmış ve böylece “pasta” keşfedilmiş.

Kış bahçenizde baharat saksılarına yer açınKış aylarında dışarıdaki soğuktan, kardan, yağmurdan etkilenmeden bahçenizde oturmak, bahçe keyfi yapmak gibisi yoktur. Bu keyfi mutfak keyfinizle birleştirip ikiye katlamaksa kulağa hiç de fena gelmiyor.

Kıbrıs yemekleriyle tanışmaya hazır mısınız?Akdeniz’in ortasında bir küçücük adacık, içi dolu lezzetcik! Kıbrıs, tarihi boyunca eline geçtiği onlarca devletin etkisiyle birçok kültüre ve bu kültürlerle birlikte birçok farklı mutfağın etkilerine sahne oldu. Sonuç olarak da ortaya çok zengin bir mutfak çıkması kaçınılmazdı...

Slow Food HareketiSlow Food Akımı veya Slow Food Devrimi... Dünyayı saran tek tip beslenme alışkanlığına karşı bir tepki hareketi. Fast-food adı verilen “endüstriyel” beslenme karşısında yerel, kültürel yeme – içme alışkanlıklarının korunmasını, yaşatılmasını amaç edinmiş bir tür direniş...

Bir doğa mucizesi: BalTanrıların yiyeceği ambrosia, adeta doğal bir doktor. Neredeyse her derde deva…

Eğlenmek lazım!Çalışıyoruz diye eğlenmeyecek miyiz? Ofislerde, plazalarda çalışıyor olmak eğlenmeye engel değil!

Eğlence sonrası acıkanlar için…Eğlendik, güldük, dans ettik, hopladık, zıpladık belki rock dinleyerek kafa salladık ve sonunda kaçınılmaz olarak kurt gibi acıktık. Gecenin bir vaktinde ne yenebilir acaba?

Detoks mucizesiSon birkaç yıldır yıldızı hızla parlayan “detoks” kavramı, sağlıklı yaşamın peşinde koşan hemen herkesin dilinde. Peki, detoks nedir, ne işe yarar, gerçekten de bilindiği gibi sağlığımızın olmazsa olmazı mı? İşte cevaplar...

Doğanın Ege’ye armağanı: Ege OtlarıEge’nin leziz otlarıyla tanışmaya ne dersiniz?

Doğal bir sağlık kaynağı: EnginarLezzeti ve görünümü ile özel bir sebze olan enginarın insan sağlığına çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

Şef bıçaksız olmaz!Şefler kendilerine ait bıçakları kullanmayı tercih ederler. Aslında her bıçakla çalışabilen şefler, adeta vücutlarının bir uzantısı haline gelmiş bir bıçak seçer ve kariyerleri boyunca o bıçağı kullanırlar.

Pegan, Paleo + Vegan demek değildir.Sağlıklı beslenme ve diyet söz konusu olunca her geçen gün karşınıza çıkan yeni kavramlar kafanızı mı karıştırıyor? Karışmasın; Pegan diyetini anlatmak bizden, size uygun olup olmadığına karar vermek sizden.

Bahar lezzetleriyle birlikte geldi!Havaların ısınması, cemrelerin düşüp baharın yüzünü göstermesi, alerjilerin başlaması, metabolik faaliyetlerin değişimi…

Haydi pikniğe!Havalar ısındı, yaz geldi. Artık piknik zamanı! İsterseniz piknik sepetinizi hazırlayın ve piknik yapmaya gidin, isterseniz piknik işletmelerinden birine giderek keyfinize bakın. Alın eşinizi, dostunuzu, katın yanınıza sevdiklerinizi, atın kendinizi tabiatın kollarına. Ne duruyorsunuz, haydi piknik yapmaya!

Bağışıklık Sistemine Faydalı BesinlerSofranızda, bağışıklığınızı güçlendirecek yiyeceklere yer açın!

Tae Bo 1990’larda moda olan Tae Bo asıl ilgiyi şimdi görüyor diyebiliriz.

tae bo

Vegan Beslenme TarzıVegan kelimesi, 1944 yılında Donald Watson tarafından ortaya atılan bir terim… Hayvansal gıda tüketmeden beslenme anlamına gelen vegan günümüzün trend beslenme metotlarından biri…

Vegan Beslenme Tarzı

Hem enginarlı, hem mantarlı…Ne’li omlet seversiniz? Peynirli, otlu, jambonlu… Seçenek çok… Peki, bildiklerinizden daha farklı bir omlet çeşidini denemeye ne dersiniz? Tarifi bizden, pişirmesi sizden…

CrossFit ile forma girin2016 planlarınıza düzenli sporu katma niyetiniz varsa, karar vermeden önce yazımızı okumanızı öneririz.

Balkanlardan sofranıza bir armağan: Kuru etSağlıklı, besleyici ve leziz. Ağızları sulandıran kuru et ile ilgili merak ettikleriniz bu yazıda…

Dünden bugüne masa örtüleriMutfak masası sadece yemek yenen bir masa değildir. Üzerinde gazete okunur, bulmaca çözülür, sıcak bir bardak çay içilir, sohbetler edilir, oyunlar oynanır... Mutfağın en önemli eşyalarından biri olan masaları korumak ve güzel göstermek amacıyla da çeşitli örtüler kullanırız.

Sofraların iyot kokulu lezzeti: Deniz börülcesiKendine has tadıyla özellikle yaz sofralarının yıldızı olan deniz börülcesi ile tanışmaya ne dersiniz?

Kaçan kurtulur!Sabah işe gitme, akşam eve dönme rutininden sıkıldınız mı? Belki de kaçıp kurtulmak istediğiniz şeyler vardır. O halde ne duruyorsunuz, hadi kaçalım!

Bir mutfak mirası: BozcaadaBozcaada’nın unutulmaya yüz tutmuş Rum yemekleri ile tanışmaya ne dersiniz?

Bin bir tat: BaharatYiyecek ve içeceklere lezzet ve hoş koku veren, çeşniyi artıran baharat, tarih boyunca mutfağın vazgeçilmezlerinden biri olarak kabul edildi.

Baharat

Bebek dostu otellerAilenizin yeni ferdiyle tatile çıkmak gözünüzde mi büyüyor? Önce bebeğinizin sonra eşinizle sizin rahatından endişe mi ediyorsunuz? Bebek dostu oteller sayesinde endişeleriniz sona erecek.

Yoga ile tazelenin!Günlük hayatın stresinden bunaldınız mı? İş yaşamındaki stres kontrolünün kariyerinize ne denli olumlu etkiler yarattığını biliyorsunuz ama nerden başlayacağınızı mı bilmiyorsunuz? O halde, size ilk adım olarak önerimiz: Yoga!

Kırk yıllık hatırKahvenin tarihçesinin çok eskilere dayandığı bilinmektedir. 14. yüzyıl başlarında, Habeşistan’da ortaya çıktığı düşünülen kahve, buradan dünyaya yayılmıştır.

türk kahvesi

Kan grubuna göre beslen!Kan gruplarına göre beslenme modelinin 1980’li yıllarda ortaya çıktığı bilinmektedir. Yapılan araştırmalar, kişilerin aynı tür beslenmelerine rağmen kilo oranlarında farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur.

Baharatın Hası: AspirAspir (Carthamus tinctorius), papatyagiller (Asteraceae) familyasından 50–100 cm boyunda, Haziran sonu-Temmuz başı gibi sarı, krem, beyaz, kırmızı veya turuncu renkte çiçekler açan bir bitki türüdür.

Dünyaca ünlü şefler mutfağınızda: Joan RocaŞefler – Tarifler serimize Joan Roca’yla devam ediyoruz. Üç Michelin yıldızlı Katalonya doğumlu şef bu ay mutfağınıza Veal Tartar tarifiyle konuk oluyor.

Donuttan önce Berliner gelir!Donut ya da bir başka deyişle doughnut dünyada çok popülerleşmiş bir yiyecek.

Yeni hobimiz ‘’Aşçılık’’İnsanlar sayısız hobiye ilgi duyar. Koleksiyon yapmak, seramik veya ahşap boyamak, bir enstrüman çalmayı öğrenmek bildiğimiz, klasik hobilerimizdir ama hobilerimiz arasına son yıllarda yükselen bir trend olarak yeni nesil bir hobi katıldı: Aşçılık...

tandır

Antep fıstığı, dut kurusu, ay çekirdeği, kaju...Tatlısıyla, tuzlusuyla eğlencelik de dediğimiz, misafirlerimize ikram ettiğimiz, geçtiğimiz yılbaşında bol bol tükettiğimiz minik lezzet taneleri kuruyemişleri yeteri kadar tanıyor muyuz?

Valentine Warner’dan ahududulu dondurmaYazın sıcak günlerinde serin serin ahududulu dondurma çok güzel olmaz mı? Bir de bu dondurmanın tarifini ünlü İngiliz şef Valentine Warner veriyorsa yemeyin de yanında yatın!

Somon FümeTatlı suda doğan somon balığının yaşam döngüsü oldukça ilginçtir.

Mutfakta mermer şıklığıSağlıklı, temiz, rutubete dayanıklı, zarif ama gösterişli, gösterişli ama mütevazı… Mermerle dekore edeceğiniz mutfağınız göz kamaştıracak.

Dulce de leche, namı-ı diğer süt reçeli Küçük ölçekli yerel üreticilerin pazara girmesi ile birlikte, yüzyıllardır üretildiği halde gizli kalmış lezzetleri yeniden keşfetmemiz de hızlandı.

İstiridye MantarıEn lezzetli mantar, bu mantar… İstiridye mantarı bilinmeyen yanlarıyla burada!

Zengin Kars Mutfağı…Kaşarı ve balının yanı sıra, Kars zengin ve renkli bir mutfağa sahiptir.

Karaciğere Dost YiyeceklerSağlıklı yiyeceklerle sağlıklı bir karaciğer…

İsviçre çikolataları gibisi yok!İsviçre saatleri, çakıları, Saint Bernard kurtarma köpekleriyle meşhurdur. İsviçre’nin dünyaya bir o kadar nam salmış bir başka şeyiyse tadına doyulmaz çikolatalarıdır.

Mersin’in lezzetli enerji deposu: CezeryeHafif, lezzetli ve sıra dışı bir tatlı ile tanışmaya ne dersiniz? Mersin’in kendine has tatlısı cezerye sizi hoş bir lezzetle buluşturacak.

Mavi ile yeşilin buluştuğu cennet: KaşTüm dünyanın gözdesi tatil beldemiz Kaş’ı yakından tanıyalım…

Sofralarda renk renk ahenk…Sofralarınız renkleniyor. Renk renk Amerikan servisleri bu sezon sofralarınızın ayrılmaz bir parçası…

Beslenme Alışkanlıklarının DeğişmesiBeslenme alışkanlığınızı değiştirmek niyetindeyseniz, bize kulak verin!

Etin mekanı: Et-innKaliteli, klasik kebap anlayışının dışında kebap veya et yemekleriyle tanışmak ve tatmak istiyorsanız Kadıköy, Sahrayıcedit’deki Et-inn’i size önerebiliriz.

Mutfağın CinsiyetiMutfağın cinsiyeti mi olurmuş demeyin. Ataerkil söylemin hâkim olduğu kültürlerde, yemek kültürü de bu söylemden etkilenmiştir.

Yılbaşı sofralarının geleneksel lezzeti hindi...Yılbaşı sofrası yılın son gününde kurulsa da yılın en lezzetli sofralarından biridir. Elbette fırında nar gibi kızarmış bir hindi olmadan da o sofraya yılbaşı sofrası denmez. O halde gelin, birlikte mükemmel pişirme ve kızartma için kombine edilmiş iQ100 fırınımızda hem sizin hem de sevdiklerinizin ağızlarına layık, kestaneli iç pilavıyla bir hindi pişirelim. Gözler, gönüller ve tabii mideler bayram etsin!

Hamile yogasıyla daha rahat hamilelikHamilelik kadından kadına değişen, kimisi için son derece zor kimisi içinse büyük bölümü rahat geçen heyecan dolu bir süreç.

Kalp kalp sevgi…Bir Anneler Günü’nü daha geride bıraktık! Ama annemize sevgimizi bir gün değil, her gün anlatabiliriz. İşte, bu enfes kalpli kek hem tadıyla hem de görünümüyle annenize onu ne kadar sevdiğinizi söylemenin en tatlı yolu!

tatlı hayat

Kaç çeşit ekmek olabilir ki?Cevaplaması ne kadar zor bir soru değil mi? Dünya üzerinde kaç ülke varsa o kadar çeşit de ekmek olabilir ki bu da verilebilecek en kaçamak cevap olurdu. Sadece bir ülkenin bir bölgesinde bile insanlar çeşit çeşit ekmekler pişiriyorlar düşünsenize...

Sporun çok ötesinde bir tutku: BinicilikAtlarla birlikte yapılan sıra dışı bir spor olan binicilik ile ilgili merak edilenleri derledik…

Şık sofralar için...Günümüzün son trendlerinden önerilerle şık ve zarif bir sofra hazırlamanın püf noktaları…

şık sofra

Bir bardak kaç cl? Bir çay kaşığı kaç gram? Yemek tariflerinde hep karşımıza çıkar. 1 su bardağı un, 3 çorba kaşığı şeker, yarım fincan su... 1 su bardağı unla 1 su bardağı toz şekerin bile aynı miktarda olmadığını göz önüne alırsak, bize verilen ölçülerin neye karşılık geldiğini pratik yoldan nasıl bilebiliriz? Bu yazımızdaki amacımız da bu konuda elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmak...

Tatile, giderken

Mücverde standart yoktur!Mücver dendiğinde ilk akla gelen sakız kabağını rendelemek ve sonra bunu yumurta, un, soğan, dereotu, maydanoz gibi malzemelerle karıştırıp kızgın yağda kızartmaktır.

No Fast FoodAyaküstü atıştırmak anlamına gelen fast food, az zamanda çok sayıda kişiye hizmet verme anlayışıyla standart yöntemlerle yemek hazırlama sistemidir.

fast, food

GinsengKökenini Çince rénshēn kelimesinden alan ginseng Amerika’da Panax quinquefolius, Kore’de ise Yunanca tam iyileşme anlamına gelen panacea kelimesinden türeyerek Panax ginseng olarak anılır.

yabani ot, ginseng

Kendinizi SPA ile ödüllendirin…Stres, gürültü, yolda geçirilen zaman, uzun çalışma saatleri, neredeyse modern insanın günlük hayatının bir parçası haline gelmiş durumda.

Fransız peynirleri...Dünyaca ünlü Fransız peynirlerini daha yakından tanıyalım…

Sıra dışı bir puding…Peru usulü pirinç pudingini denemediyseniz, işte size tarifi…

Bitki çayları: Hangi bitki çayı neye iyi geliyor?İnsanoğlu kendini bildi bileli hastalıklarına şifayı önce bitkilerde aramıştır. Modern tıbba güvenmenin en doğrusu olduğu günümüzde bitki çayları yine de birçok derdimize derman oluyor.

Sofranıza ‘mayhoş’ bir lezzet katın: Nar ekşisiAnadolu yemek kültürünün mutfağımıza en önemli armağanlarından biri olan nar ekşisi ile tanışmaya ne dersiniz?

Yaz Lezzetleri…İşte size, hem pratik, hem hafif hem de doyurucu yaz yemeklerinden önerilerimiz…

Yaz Lezzetleri…

Hadi, GO oynamaya!Bu aralar, büyük-küçük, herkesin ilgisini çeken bir oyun var: GO. Tarihçesi çok net olarak bilinmemekle birlikte, şimdiden çağın oyunu olmaya aday! 4000 yıl kadar önce Çin’de bulunduğu kabul edilen GO oyunu, Çin’den Japonya’ya geçerek Avrupa’ya, oradan da ülkemize kadar gelmiştir. Evrensel bir oyun olan GO oyununun farklı türleri ve teknikleri de mevcuttur. Türkiye’de yaygın olarak oynanan, yine Batı’da da kullanılan Japon kural takımıdır.

go-oyunu

Sofraların vazgeçilmez İtalyanı makarnaDünyanın en sevilen ve en çok yenen yiyeceklerinden biri olan makarnanın aslında binlerce yılı kapsayan bir tarihi var. Sadece çeşitleri ve hazırlanmasıyla bile bir ansiklopedi fasikülünü doldurabilecek makarna dünyasına kısaca bir göz atalım dedik.

tatlı hayat, Geleneksel bir Kore tadı

Peru MutfağıPeru’nun birbirinden ilginç lezzetlerini keşfetmeye ne dersiniz?

peru

Jeans hiç eskimeyecek!Ona kot diyoruz veya blue jeans, denim, indigo. İcat edildiğinden beridir gözden düşmeyen bu dayanıklı basit ama şık kumaşı ve ondan yapılan kıyafeti çok seviyoruz!

Yumurtadan Ötesi… Yumurta, lezzetli bir gıdadır. Ama yumurtayı asıl tahta oturtan tam kıvamında pişirilmiş lezzetli bir omlettir.

Harup ve pekmezi“İki dirhem bir çekirdek” deyiminin kaynağı, elmasın kaç kırat olduğunun ölçüsü, lezzeti ve faydalarıyla uzun gastronomi tarihinin seçkin üyesi keçiboynuzu. Onu tanımak da fayda var...

Beşinci Tat: UmamiL-glutamik asit, bir amino asit olan glutamatın L formudur. Umami, uzun yıllar süren tartışmaların sonucunda 1985 yılında tatlı, tuzlu, acı ve ekşiye ek olarak beşinci lezzet kabul edilmiştir. Japonca hoşa giden tat anlamına gelen umaminin kimyasal kaynağı L glutamik asittir.

Profesyonel bakış

Birbirini Tamamlayan YiyeceklerBazı yiyeceklerin, birlikte tüketildiğinde, vücut için daha yararlı olduğu bilinir. Birbirini tamamlayan besin ikilileri, tek başına alınan yiyeceklere oranla daha sağlıklıdırlar. Bu ikililerden bazıları; domates ve zeytinyağı, lahana ve zeytinyağı, siyah fasulye ve kırmızı biber, karnabahar ve domates, zerdeçal ve karabiber, elma ve bitter çikolatadır.

Çay vakti!Bahar gelmişken, bahçede verilecek çay davetinin keyfi başkadır. Peki, bu davete nasıl hazırlanmalıyız? Sizin için ufak öneriler hazırladık.

Lezzetinde Kinoa Var!Son zamanların en revaçta yiyeceklerinden kinoalı lezzetlere hayır diyemeyenlerdenseniz, işte size birbirinden lezzetli 3 tarif… Hepsi kinoalı, hepsi pratik… Afiyetle yemeniz dileğiyle…

Mutfak atölyesi

Değişik bir tat!Değişik bir baharat, değişik bir tat! Aspirli Sebzeli Pilav tarifimize bayılacaksınız!

Cevizli Pestil Bağcılık kültüründen gelen bir gelenek olan pestil, evde de deneyimleyebileceğiniz bir lezzet… Erik, kayısı, şeftali gibi meyvelerden hazırlayabileceğiniz Cevizli Pestil tarifimizi deneyin, beğeneceksiniz.

Tatlı hayat

Afiyetle yiyelim!Lezzeti ve hijyeni olan her yiyeceği elbette afiyetle yiyebiliriz. Ancak sadece hijyen değil gıdaları usulüne uygun olarak koruyabilmek de çok önemli… Bu nedenle muhafaza sürelerine güvenilmeyecek gıdaları tüketirken çok daha dikkatli olmalıyız!

Kitabına göre

Roti Pişirme YöntemiGeleneksel pişirme yöntemlerden biri olan roti pişirme yöntemi; büyük parçalar halindeki etlerin, iple sarılarak veya şişe geçirilerek, su kullanmadan ve yağlanarak ateşte pişirilmesidir.

pisirme yontemi, roti

Yemek ÖğünleriYemek öğünleri, toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar, toplumun örf, adet veya dini inançlarından kaynaklanır.

Biberiye YağıBiberiyenin yapraklarından, buhar distilasyon yöntemi ile elde edilen biberiye yağı, çok faydalı olduğu düşünülen şifalı bir yağdır.

Fırında PişerBahar aylarında mutfak dekorasyonunda değişiklik yapmak isteyenler için; 3’ü bir arada şıklık…

baharda, ankastre şıklığı

Beslenmenin Evrimsel TarihiModern insana doğru giden evrimleşme süreci, morfolojik, anatomik, fizyolojik ve davranışsal değişimleri içerir. İnsanın dış görünümünün değişimi, morfolojik değişimler olarak tanımlanır.

profesyonel bakış

Az Ye, Öz Ye!Dengeli beslenmenin püf noktası: yemeklerde porsiyon kontrolü…

porsiyon kontrolü

Mutfakların Tarihsel GelişimiMutfakların tarihsel gelişiminin ilk insana dayandığı bilinir.

Çeşit Çeşit Noodle…Noodle seviyor musunuz? Cevabınız “evet” ise birbirinden lezzetli noodle tariflerinden birini denemeye ne dersiniz? İşte, konuklarınıza da ikram edebileceğiniz farklı noodle lezzetleri…

tavuk, noodle

KinoaKinoa, yenebilir tohumları için tarımı yapılan Chenopodioideae alt familyasından bir bitkidir. Tahıllara benzer yönleri olsa da ıspanak ve pancar gibi bitkilere daha yakındır.

Yemeğin öyküsü

Baharda yenilenin!Baharın, güneşin çekingen ışıklarıyla yavaş yavaş kendini göstermeye başladığı şu günlerde, evimizde de bir yenilenme ve canlanma mevsimi başlıyor!

dekorasyon

SorbeSorbe kelimesi İtalyanca "Sorbetto" kelimesinden gelir. Sorbetto, Türkçe'de "şerbet" olarak anılır. Sorbe, bildiğimiz dondurmayı andırsa da içine yumurta ve süt katılmadan sadece meyve suyu ve meyve püresiyle yapılan soğuk bir tatlıdır.

Çiğ ye, sağlıklı yaşa!Raw food yani çiğ beslenme son yıllarda popüler olsa da aslında buna ilk insanın ateşi bulmadan önceki beslenme şeklidir diyebiliriz. Bu yalnızca beslenme değil aynı zamanda bir felsefe olarak da kabul ediliyor. Hatta bu beslenme şekline öze dönme de denilmekte.

rawfood, brokoli

Komşuda pişer bize de düşer: Grek MutfağıÇok eski bir tarihi olan Yunanlıların yeme alışkanlıkları M.Ö. 5 ve M.S. 2. yüzyıllara dayanır. Asırlar boyunca değişiklikler gösteren bu alışkanlıklardan günümüze sadece bir kısmı kalmıştır.

Girit salatası

Bir Grek Spesiyalitesi…Onun için Yunanistan’ın hamburger’i bile diyorlar. Her ne kadar fast food ürünü gibi bizim bildiğimiz şiş kebabın dürüm versiyonu gibi olsa da, aslında çok şık bir sunumla porsiyon olarak da tadabileceğiniz enfes bir lezzet…

şiş kebap, souvlaki

Sakatat KültürüArapça kökenli bir sözcük olan sakatat, “Sakat” sözcüğünden türemiş olup yiyeceğin düşük kalitelisi manasına gelir. Osmanlı mutfağında önemli bir yere sahip olan sakatat, Türk mutfağı için de önemlidir.

Kitabına Göre

Ayurvedik BeslenmeKişiye özel bir bilim olarak bilinen Ayurveda aynı zamanda herkes için ortak tavsiyeler içerir. Ayurveda, doğa ile bilinçlenme üzerine kurulu bir beslenme şeklidir.

ya ben

Kore ve Çin MutfağıFüzyon mutfağının en başarılı örneklerini sunan 2 ülke, Çin ve Kore, tarihsel olarak da zengin bir geçmişe sahip oldukları için, bu birikimi mutfak kültürlerine de yansıtmış durumdalar…

dünyadan,Kore ve Çin Mutfağı

Karides Temizlemenin İncelikleriKabuklu ve kabuksuz olarak pişirilebilen karidesin temizlenmesinin kendine has yöntemleri vardır. Karides temizleme işlemi, kabuk kısmının ve iç organlarının temizlenmesi aşamalarını kapsar.

Karides
Osmanlı’da Saray Mutfakları, Osmanlı Ziyafetleri, Ziyafetlerde Kullanılan Saray Porselenleri ve Bayramlarda Saray Yemekleri

Balık Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?Temel besin maddelerinden biri olan balık, vücudumuz tarafından üretilmeyen bir madde olan omega-3’ün kaynağıdır.

Deniz ürünleri, balık

Yemek masası seçimiDoğru yemek masası seçimi evin dekorasyonu açısından önem taşır. Evin döşeme şekline, tarzına, dekorasyondaki renk uyumuna uygun bir yemek masası evinizin şıklığını tamamlar.

yemek masası

En Gözde Arnavut Tatlısı: TrileçeBalkanlara ait yöresel bir tatlı olan Trileçe Arnavut tatlısı olarak da anılır.

trileçe

Yemek Süsleme SanatıMutfak dünyasında, iyi ve lezzetli yemekler kadar yemeğin sunuşu da önemlidir. Yemek süsleme sanatı, yemek yemeyi daha incelikli ve keyifli bir hale getirmektir.

yemek süsleme sanatı

“Mamma Mia“ lezzetler buradaİtalyan mutfağının kökeni M.Ö 4. yüzyıla kadar uzanır. Toplumsal ve siyasi değişimlerle yüzyıllar içerisinde gelişmiş, dünyanın her tarafında tanınıp bilinen bir mutfak kültürü olmuştur.

İtalyan Mutfağı

Mutfak aksesuarlarıYemek pişirirken mutfağımızın olmazsa olmazı gereçlerimiz hep elimizin altında bulunsun isteriz. Pratik ve bir nevi de lezzetli yemeğin sırrıdır be kap kacaklar…

Yemek pişirme aksesuarları
Mutfak modası

Meksika MutfağıÖzellikle Aztekler ve Mayalar gibi eski yerlilerin ve İspanyol koloni devriyle Fransız, Arap ve Karabik geleneklerinin bir sentezi olarak ortaya çıkan Meksika mutfağı, farklı bölgesel mutfakların bir bütünüdür.

Meksika mutfağı cancum

Yüzyılın gelişen trendi: GastronomiYüzyılın gelişen trendlerinden gastronomi, sadece bu bilime gönül verenlerin değil yemek yemeği karın doyurmak olarak tanımlamayan ve sosyal yaşamın bir gustosu olarak kabul edenlerin de ortak ilgi alanı…

Gastronomi

Yaban Mersinli ParfeYaban mersininin eşsiz tadını, yemek sonrasında ağızlara lâyık bir parfe ile denemeye ne dersiniz?

Yaban Mersinli Parfe

Şapkalı LezzetMantara basmazsınız eminiz; bu yüzden yemeklerde kullanacağınız mantar seçiminize her daim dikkat ederek onun o muhteşem lezzetinden de mahrum kalmazsınız.

Mantar

Dana Etli Quesadilla Meksika mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan Quesadilla’yı denemeye ne dersiniz? Dana eti ile deneyebileceğiniz bu 2 kişilik tarifimizi dilerseniz tavuklu veya sebzeli olarak da hazırlayabilirsiniz.

Quesadilla

Cazibesi sarı-yeşil renginde: ArmutSulu ve tatlı bir meyve olan armut, gülgiller familyasının bir alt kategorine ait armut ağacının sarı-yeşil renkteki lezzetli meyvesidir.

armut

Taze taze… Taptaze…‘’Sakla samanı gelir zamanı’’ atasözü tabii ki boşuna söylenmemiş. Saklama yoluyla, kullanacağımız şey ne olursa olsun tüketim ömrünü uzatmış oluyoruz. Bu durum, gıda saklama konusunda da böyle… Gıda saklama koşullarını bilmek, anında tüketemediğimiz ve bozulma riski yüksek gıdaları sadece mevsiminde değil zamanı gelince kullanabilmemizi sağlıyor.

Besinleri taze tutma

Yeşil Çaylı MusYeni bir yıla yeni bir lezzet eşliğinde girmeye ne dersiniz? Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği kestanenin dondurmaya kattığı eşsiz lezzetle bütünleşen bu yeşil çaylı mus’un tadına bayılacaksınız.

Yeşil Çaylı Mus

Rengarenk duvarlar...Bu yıl, ev dekorasyonunda değişim yılı diyebiliriz. Banyodan mutfağa evinizdeki her yaşam alanını etkileyen bu değişim trendi, son olarak duvarlara da yansıdı. Bahar aylarında renklenen doğa ile birlikte duvarlar da renklendi.

Baharla renklenen duvarlar

Sofralardan Uzak: Monosodyum GlutamatKonserveler, hazır çorbalar ve bulyonlar gibi çeşitli yiyeceklerde bulunan Sodyum Gulutamat, MSG olarak da bilinen bir katkı maddesidir. Birçok hazır besinde bulunan bu katkı maddesi, yiyeceklerde var olan tadı belirginleştirmek için kullanılır. Endüstriyel gıda üreticileri tarafından, aroma artırıcı olarak pazarlanır. Profesör Kikunae Ikeda tarafından bulunan MSG, tatla etkinleşen diğer bileşenleri iyileştirerek belirli yemeklerin genel tadını dengeleyip birleştirme özelliğine sahiptir.

Yemek sosyolojisiYemek yemek dendiğinde hepimizin aklına ilk gelen; dünya mutfaklarından değişik tatlar ve farklı kültürlerin yemek alışkanlıkları olur.

yemek sosyolojisi

Bu lezzete âşık olacaksınız: Armutlu PayTarifimize göre 6 kişi için yarım saatte hazırlayıp 45 dakikada pişirebileceğiniz bu enfes payı, sevgiliniz ve tüm sevdikleriniz için yapmaya ne dersiniz? İşte, size tarifi… Şimdiden elinize sağlık…

Armutlu Pay

EkoköylerGünümüzde, dünyada yeni bir alternatif yaşam biçimi olarak ekoköyler oluştu.

Lezzetlerin Sentezi: Balkan Mutfağı

Pancar Soslu Sebze CarpaccioTam bir vejetaryenseniz Pancar Soslu Sebze Carpaccio tarifimiz tam size göre… 20 dakikada sebzeleri pişirerek 20 dakikada hazırlayabileceğiniz bu hafif lezzeti verdiğimiz tarif ile 6 kişilik bir akşam yemeğinizde garnitür olarak sunabilirsiniz.

Pancar Soslu Sebze Carpaccio

Feng Shui...Evinizin enerjisi tüm ruh halinizi, yaşama bakışınızı etkiler. Tabii ki evimize yerleştirdiğimiz eşyalar, biblolar, tablolar da bu etkinin bir parçasıdır.

Feng shui

Yemek ve MüzikMüzik ruhun gıdasıdır. Tabii hem gıda hem de müzik birlikteyse hem ruh hem de bünye beslenir dilediğince… Elbette ahenkli bir beslenme için yemeğin müzik ile birlikteliğinin uyum içinde olması beklenir.

Yemek ve Müzik

Kebabın Kralı… Zaten ismini de bir kraldan alan İskender Kebap Türk Mutfağının yeme de yanında yat lezzetlerinden… Enfes salça sosu, pide parçalarının üzerinde gezdirilmiş kızdırılmış halis tereyağı ve yanında servis edilen yoğurt ile kebabın kralı…

kebap

Kurutulmuş SebzelerGelin birlikte kurutulmuş sebzeleri nerde ve nasıl kullanabileceğimize bir göz atalım.

Kurutulmuş sebze

Kış güzeli AyvaDünyanın en büyük Ayva üreticisi olan ülkemizde bu nevişahsına münhasır meyvenin ayrı bir yeri olmasına şaşmamak gerek.

İtalya’ya yolculukYolunuz İtalya'ya düşerse gidilebilecek restoran ve café önerileri arasına ekleyebileceğiniz birkaç şirin mekân alternatifi. Aşırı lüksü tercih etmeyip İtalya’nın gerçek lezzetlerini tatmak isteyenler için…

İtalya’da mini bir yolculuk…

Sorbe burada yenir!Yaz sıcaklarında canınız sorbe çektiğinde nerede yiyebilirim diye düşünmemeniz için biz sizin için seçtik ve önerdik. İşte, size, en iyi sorbeyi afiyetle yiyebileceğiniz lezzet köşesi mekânlar…

Mantar ToplayıcılığıMantarın lezzetinin hangi yemeğe yakıştığını bilmek kadar, mantarın cinsinden de biraz anlamak faydalı olur diye düşündük. Yolunuz kırsal bir kesime düşer de mantar toplamak isterseniz, bir durun ve önerilerimize kulak verin.

Mantar

Bıçak kullanımıSofra tarihinde ilk kullanılan araç olan bıçağın ilk ortaya çıkışının Taş Devri’ne kadar uzandığını biliyor muydunuz?

Bıçak kullanımı

Yemek yaparken...Yemek yaparken kalan malzemeler ziyan olacak diye üzülmeyin! Burada her şey kitabına göre… İşte size, yemek yaparken işinizi kolaylaştıracak ve kalan malzemeleri değerlendirmenizi sağlayacak birkaç yöntem…

yemek yapımı

Metabolizmayı Hızlandıran BesinlerGünümüzde “ne yesem yarıyor” argümanı neredeyse tarihe karışıyor diyebiliriz! Çünkü artık, metabolizmamızı hızlandıracak birçok gıda ile fazla kilolarımızdan kurtulmamız mümkün.

baharat

Tarator sosla yenir!Tarator aslında, Avrupa ülkelerinde ve özellikle de Bulgaristan’da soğuk içilen, sıklıkla yaz mevsiminde tüketilen ve bizdeki cacığı andıran bir nevi çorbaya verilen isim...

tarator sos

Moda 2016… Yeni bir yılı daha karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, 2016’nın giyim trendlerinden size birkaç ipucu vermek istedik. Keyifli okumalar…

sağlıklı pişirme

Karameli Bol Krem KaramelHer lokmasında karamelin eşsiz lezzetine doyamayacağınız bu enfes tatlı hem yemeklerden sonra hem de bol çeşitli çay sofralarının sonunda ağız tadı olarak sunulabilecek bir alternatif…

Krem Karamel

Siemens iQ500 karşınızda!Siemens’in benzerlerinden 54 lt daha fazla iç hacimli buzdolabı iQ500 ile sevdiğiniz her şeyden DAHA ÇOK!

Kokusunda davet var: Tarçınlı Elmalı Krep “Tatlıyla aram hiç yok” deseniz de bu tatlı kendini yedirtir. Tarçının davetkar kokusu ve ağızda bıraktığı aromatik tat ile elmanın mayhoşluğu birleşince bu tatlıya hayır demek imkansız!

Elmalı tarçınlı krep

Mantarlı FileminyonEğer mantarlı fileminyon yapmadıysanız mutlaka denemelisiniz. Üstelik kolay bir tarifle sunduğumuz bu lezzete misafirleriniz hayır diyemeyecek.

Mantarlı Fileminyon
sirke tatlısı

Macar yemekleriMacar denince ve konu da yemekse aklımıza ilk gelen yiyecektir Macar salamı. Fıstıklı veya bol paprikalı bir Macar salamına kim hayır diyebilir ki?

Macar yemekleri

Güveçte pişirme tekniği Güveç, killi kırmızı topraktan imal edilen ve yemek pişirmek için kullanılan kaba verilen isimdir.

Güveçte pişirme tekniği

Şekil şekil makarna…Makarnanın tarihçesinin Eski Roma, Çin ve Arap uygarlıklarına kadar dayandığı bilinmektedir.

Makarna

Dekorasyonda nostaljik bir dokunuş: Ekose Aslına bakarsanız tüm zamanların desenidir ekose… Özellikle kırmızılı veya lacivertli yeşilli İskoç stili olanların modası hiç geçmez…

Dekorasyonda ekose modası

Vejetaryen BeslenmeBeslenme alışkanlıkları insanlara ve kültürlere göre farklılık gösterir. Bitkisel kaynaklı besinlerin ağırlıklı olarak tüketilmesi vejetaryen beslenme tarzı olarak tanımlanır. Vejetaryen kelimesi, canlı anlamına gelen Latince vegatus kökünden türemiştir ve genel olarak “et yememe” anlamına gelir.

Vejetaryen Beslenme

Baharat SözlüğüSağlık verir, lezzet katar... Binbir çeşit baharat...

baharat

Evdeki şömine!Evinizin stilini bir şömine ile farklılaştırdınız ama şöminenize nasıl şıklık katacağınızı tam olarak bilemiyorsunuz! Öyleyse, bize kulak verin!

şömine

Bu lezzetlere “Viva Argentina” denir!Arjantin Tango dansının anavatanı Arjantin’in sığır etine dayalı mutfağı, her ne kadar tangonun gölgesinde kalsa da kendine özgü bir zenginliğe ve lezzet seçkisine sahip…

Romantik AdreslerEşinizle veya sevgilinizle gidebileceğiniz romantik bir akşam yemeği önerisinden gündüz hoş vakit geçirebileceğiniz şık bir kafeye kadar hepsi burada… İşte, sizin için seçtiklerimiz…

romantik akşam yemeği

ZeytinyağıHikâyesi mitolojiye dayanan ve insan sağlığı için faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağı sofralarımızın vazgeçilmez bir lezzeti…

zeytinyağı

Biraz da mutfakta oturalım!Çok geniş bir mutfağınız mı var? Hani şu eskilerin yayla gibi mutfak diye tabir ettiği türden… O zaman size çok kullanışlı bir dekorasyon önerimiz var!

Mufakta kanepe modası

Somon balığıSomon balığını diğer balık türlerinden ayıran farklılıkların başında rengi gelir. Yavruağzına bakan pembemsi rengi ile önce tabağınızda sizi büyüler, sonra da lezzeti damağınıza değdiğinde vazgeçilmeziniz olur.

somon balığı

Lezzetli bir mantar eşliğinde…Bu lezzetli tarifimiz 6 kişiliktir. Malzeme hazırlama süresi 20 dakika olan tarifimizin pişirme süresi 30 dakikadır.

Türk TatlılarıTürk tatlıları, Türk mutfak kültürü içerisinde önemli bir yere ve geniş bir çeşitliliğe sahiptir.

baklava

Çikolatalı ParfeÖğle veya akşam yemeğinizin finalini enfes bir çikolatalı parfe ile yapmaya ne dersiniz?

Çikolatalı Parfe

Sebzeye doyun!İşte, size, Vejetaryen mutfağının öncülerinden 3 mekân önerisi… En lezzetli vejetaryen yemekleri burada… Afiyet olsun!

vejeteryan
Yemek tasarımı

Balık filetosu nasıl çıkarılır?Fileto çıkarma işlemi, temizlenmiş, pulları ayıklanmış ve pişirmeye hazır balıktan elde edilerek yapılan bir işlemdir.

fileto

Asya Mutfağının Göz Bebeği…Evet, pek tabii ki soya sosundan bahsediyoruz. Haşlanmış soya fasulyeleri, kavrulmuş tahıl, su ve tuzdan yapılan bu fermente sos, Doğu ve Güneydoğu Asya mutfaklarının olmazsa olmaz lezzeti…

Birlikte güzel

Yenilebilir ÇiçeklerÇiçekler, zarif sofraların vazgeçilmez bir parçası… Ancak, günümüzde, çiçekler sadece sofraları süslemekle kalmıyor, yemekleri süslemek ve onlara lezzet katmak için de kullanılıyor.

Füzyon mutfağı, lezzete yansıyan keşif ruhu!Füzyon yeni bir şey değil. Dünya sınırları ortadan kalkıp birbirimize iletişim ve ulaşım kanalları ile daha fazla yaklaşmaya başladığımız ilk günden beri birbirimizin kültüründen sevdiklerimizi alıp onu kendimize ait yeni bir şeyle birleştiriyoruz. Bu tavrın mutfaktaki adı, füzyon…

füzyon mutfağı
Çikolatalı tart

Duke İstanbul'dan...Duke İstanbul’un Sous Cheflerinden Şef Şerif Özdemir ile hayatı, yemek dünyası ve Duke İstanbul hakkında konuştuk.

Şerif Özdemir
lezzetli yemeklerin püf noktalari

Kendi küçük, verdiği tat devasa: KapariÖzellikle somon balığı ile büyük uyum sağlayan kapari salatalarda, soslarda, makarna ve pizza çeşitlerinde sıkça kullanılmakta…

kapari

Evinizi burcunuza göre dekore edin!Astroloji ve burçlar, yaşamımızın bir parçası. Günlük burcumuzu okuyarak güne başlamak neredeyse hepimizin alışkanlığı… İlişkilerimizden kariyerimize, ailemizden sosyal ortamımıza kadar etkisi altında bulunduğumuz burçlar, artık evlerin dekorasyonunda da başrolde…

Burçlar ve dekorasyon
Karabiber

Deniz ürünleri sözlüğüİşte size, deniz ürünleri denince akla gelen belli başlı terimlerden bazıları…

Deniz ürünleri

Siemens Ankastre SerisiAmerikan mutfağın rahatlığı sizi cezbediyorsa, bu mutfağa da cezbedici bir ankastre serisi yakışır… Siemens’in Ankastre Serisi ile mutfağınızda farklılığı yaşayın.

Siemens Ankastre Serisi

Keşkül-ü FukaraGünümüzde keşkül olarak bilinen bu tatlının, Osmanlı’daki yardımlaşma ve sosyal dayanışma geleneğini gösteren bir hikâyesi olduğunu biliyor muydunuz?

Keşkül

Bir tutam tarçınİster tatlılarda isterseniz de et yemeklerinde kullanabileceğiniz nadide baharatlardan biri olan tarçın, aynı zamanda şarap ve parfüm yapımında da kullanılan ve birçok özelliğiyle de sağlığa faydalı aromatik bir lezzet…

Tarçın
çevreci ürünler, lin pod,

Palamut TartarEğer balıksız bir menü düşünmüyorsanız ve balığın girdiği modern ancak bir gurmenin damak zevkine uygun lezzetlerin de tutkunuysanız, çok özel yapımıyla bu palamut tartarın eşsiz tadını demenizi tavsiye ederiz. 360 İstanbul restoranlarının baş şefi ve 360 Entertainment Group’un ortağı Mike Norman’ın sizin için seçtiği bu enfes lezzetin tarifini de sizlerle paylaşıyoruz.

palamut tartar

Füme YapımıLezzetli bir saklama biçimi olan füme işlemi ile ziyafet sofralarındaki tatlar farklılaşıyor!

Sulu ve lezzetli bayramlık tat… Kurban Bayramının olmazsa olmazlarındandır et yemekleri… Peki, bu bayramlık lezzetleri tam kıvamında hazırlamak için ne yapmalı? Etin suyunu kaybetmeden yumuşacık bir şekilde pişmesi için bizim size tavsiyemiz etin uygun usulde mühürlenmesi… İşte, size, et mühürleme işleminin incelikleri…

Küp küp ya da jülyen…Küp, yemeklik, jülyen derken karşımıza birçok doğrama şekli çıkıyor.

doğrama teknikleri

Yazlık Rotalar…Yaz aylarında, yurt içinde hafta sonu kısa bir tatil yapmak istediğinizde size birkaç önerimiz olacak. Bu yerleri tatil rotanıza eklemeden yazı sonlandırmayın…

Bir kibrit kutusu peynirİlk kez kim tarafından keşfedildiği bilinmese de, binlerce yıldır sofralarımızın baş tacı olan peynir içerdiği kalsiyum, fosfor, protein gibi besin öğeleri ile çok değerli bir besin maddesi.

peynir

Forma girmenin en eğlenceli yolu: Aqua GymFormunuzu korumak için havuzda egzersiz yapmaya ne dersiniz?

En doğal dekorasyon Wabi-KusaBahçeniz, balkonunuz ve saksılarınız olabilir. Peki ya salonunuza doğanın en “saf” halinin küçük ölçekli bir kesitini taşımaya ne dersiniz?

Parmesan Peyniriİtalya’nın vazgeçilmez lezzetini gelin birlikte tanıyalım!

Parmesan Peyniri

Bin katlı lezzet: MilföyFransa’dan dünyaya yayılan milföy lezzeti ile ilgili merak ettiğiniz her şey bu yazıda…

Dondurma yapalım...Yazın vazgeçilmez yiyeceği dondurmanın biraz tarihinden biraz da yapılış şeklinden bahsedelim dedik.

Menekşeli Dondurmaİşte size, yenilebilir çiçeklerden menekşe ile lezzetlendirebileceğiniz nefis bir dondurma tarifi… 6 kişi için 2 saat içinde hazırlayabileceğiniz bu dondurmayı afiyetle yemenizi diliyoruz.

Lezzetli balık sosları!Balık söz konusu olunca insanlar ikiye ayrılır: Balık sevenler ve balık sevmeyenler. Balık pazarlarında “Derya kuzusu bunlar!” diye reklamı yapılan, aslında çok yararlı bir besin olan balığı sevmeyenlere bile sevdirecek birçok yöntem mutfak adı verilen deryada elbette mevcuttur. Bu yöntemlerden biri de balığınızla birlikte parmaklarınızı da yedirecek birbirinden nefis soslardır.

Fırında Rezeneli Somon Balığıİşte size, ağzınıza lâyık bir Fırında Rezeneli Somon Balığı tarifi…

Fırında Rezeneli Somon Balığı

Bu yaza fit girelim!Tatilde deniz, plaj, havuz, bikini, şehirde daha hafif giysiler, mini elbiseler... Bunların içinde insan elbette fit olmak ister. Fazla kilom var diye üzülmeyin, yaz diyetleriyle kilonuzu dengeleyin.

Yemek ve ToplumsallıkTarih boyunca yemek kültürü üzerinde, toplumların kültürel farklılıkları, üretim biçimleri, davranış kalıpları, sosyo-ekonomik düzeyleri etkili olmuştur. Göçebe kültürünün etkisi, başka toplumlardan etkilenme ve toplu yeme gelenekleri, yemek kültürünü etkilemiş, değiştirmiş ve dönüşüme sebebiyet vermiştir. Bu anlamda yiyecekler toplumsal, sınıfsal ve kültürel özellikler taşır.

Ev yapımı kokteyllerle yaza merhabaYazın sıcak günlerinde kendi kendinizin barmeni olabilir ve hararetinizi kendi ellerinizle hazırladığınız kokteyllerle atabilirsiniz.

Buzdolabınız kimliğinizi yansıtıyorBuzdolabımız yiyeceklerimizi korumak, uzun süre saklamak için kullandığımız araçlardır. Yiyeceklerimizi genellikle buzdolabından alır, buzdolabına kaldırırız. “Ne yiyorsan osun” sözünden hareketle de vardığımız sonuç kaçınılmaz olarak bu oluyor; buzdolabımız kimliğimizi yansıtıyor.

Sağlığın tadı...Kim demiş sağlıklı şeyler tatsızdır, lezzetli her şey sağlıksızdır diye? Hiç de öyle değildir. Lezzetten ödün vermeden sağlıklı salatalar yapmanın püf noktalarını yazımızda sizin için özetlemeye çalıştık

Tatil ve bavulumuz...Yaz geliyor ve havada tatil kokusu var. Tatile giderken bavulumuzu hazırlamak bazen insanı kararsızlıktan kararsızlığa sürükler. Bavula şunu mu koysak, bunları da alsak mı, belki bunlar da lazım olur, onları da şuraya sıkıştırsak mı derken bir da bakarsınız ki bavulunuz şişmiş de şişmiş. Bu sefer ne lazım olmaz acaba diye düşünmeye başlayıp bavulunuzu inceltmeye çalışırsınız ama aklınız da “Ya lazım olursa?” diye geride bırakmaya karar verdiklerinizde kalır.

Destansı Tren RotalarıUzun bir yolu trenle kat etmek mecbur kalınmadıkça pek tercih edilmez. Peki ya bu yolculuk sizi şımartacak derecede üst düzey bir deneyim vadediyorsa ne düşünürsünüz? Dünyanın en prestijli tren yolculuklarından bazılarını bu yazımızda sizin için derledik.

T-Shirt hep trend“Bir kot, bir tişört giyer çıkarım” demenin modası geçmeyecek gibi. Yaz aylarının vazgeçilmezi tişört’ler, her döneme kendisini uydurmayı ve trend kalmayı başaran belki de tek klasik…

Denizden gelen eşsiz lezzet: KaridesBalıktan sonra en çok tüketilen deniz canlısı olan karides hakkında küçük bir rehber hazırladık…

Yemeğin Öyküsü

Haydi, parka gidelim!Nihayet hepimizin heyecanla beklediği bahar mevsimine kavuştuk. Doğanın uyandığı, havaların yumuşadığı, meyve sebze tezgâhlarının şenlendiği bu keyifli günlerin tadı en güzel parklarda çıkar. Biz de bu güzel havalarda gidebileceğiniz, İstanbul’un en güzel parklarını sizler için listeledik.

Tenis oynayalım mı?Yazla birlikte tenis turnuvaları da başladı. TV’nizde tenis izlemeyi seviyor ama ötesine geçip oynamak istiyorsanız bu imkan elbette mevcut. Sizler için tenis kulüplerini ve tesislerini araştırdık.